Ionický akcelerátor premieňa škodlivý uhličitan vápenatý (vodný kameň) na aragonit, látku, ktorá má rovnaké chemické zloženie, avšak sa neusadzuje vo vodovodných potrubiach ani v domácich spotrebičoch (práčka, umývačka riadu, kávovar, atď.).
Navyše, po inštalácii iónového urýchľovača upravená voda po určitom čase odbúra už predtým usadený vodný kameň v potrubí.


Hlavné oblasti uplatnenia NEW ARA :

sprchy, kotly, vykurovacie systémy, klimatizačné systémy, zvlhčovače vzduchu, odvlhčovače, tepelné čerpadlá, umývačky riadu, práčky, kávovary, bazény, zavlažovanie, kondenzátory, kompresory, penzióny, hotely, bary, reštaurácie, nemocnice, automatické umyvárne automobilov, kvetinárstva, práčovne, plavárne a kúpaliská, parné rúry, systémy na výrobu ľadu, výparníky, farmy, napájačky, mliekárne, stroje na výrobu ľadu, solárne panely, pasterizácie, výrobcovia teplej vody, chladiace veže, chladiace systémy, parné generátory, papierenský priemysel, chemický priemysel, umývačky fliaš, rafinérie, výmenníky tepla, systémy fotografického vývoja, vývoj röntgenových systémov.